Riktlinjer för uthyrning


Vi har en uthyrningspolicy som innebär att du som söker bostad hos oss behöver uppfylla ett antal grundkrav.

Du får inte ha någon skuld till oss eller annan hyresvärd.

Du ska vara myndig.

Den som står på hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen.

Du ska kunna betala hyran med hushållets inkomst. Med inkomst menas bland annat inkomst av tjänst (lön), pension, styrkt eget kapital, av myndighet beviljat stöd eller bidrag mm.

Vi tar alltid en kreditupplysning innan ett bostadserbjudande. Om upplysningen visar på skulder eller betalningsanmärkningar kommer det att vägas in i vår bedömning. Borgen kan användas.

Vi kan också ta in referenser från tidigare hyresvärdar som du uppger i din intresseanmälan.

Om du varit hyresgäst hos oss tidigare men av olika anledningar blivit uppsagd t.ex. inte betalat hyran eller på grund av störningar, gör vi en individuell bedömning vid en ny intresseanmälan.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall som har en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp. Ex. du säger upp den 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni.